Grupa Kapitałowa Minex oferuje

uzbrojony teren inwestycyjny po byłej Hucie Kryształów „SUDETY” o powierzchni 8,6611 ha, położony w miejscowości Szczytna, w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, gmina Szczytna.

Dane geodezyjne

Dane Geodezyjne

Nieruchomość całkowicie zrekultywowana po wyburzeniu budynków po Hucie „SUDETY”.

Teren inwestycyjny, uzbrojony o powierzchni 8,6611 ha, składa się z 9 działek:

 • Działka nr 142 – powierzchnia 6.6619 ha,
 • Działka nr 144 – powierzchnia 0,2703 ha
 • Działka nr 145 – powierzchnia 0,0240 ha,
 • Działka nr 146 – powierzchnia 0,0949 ha,
 • Działka nr 147 – powierzchnia 0,2311 ha,
 • Działka nr 148 – powierzchnia 0,1502 ha,
 • Działka nr 149 – powierzchnia 0,2337 ha,
 • Działka nr 150 – powierzchnia 0,5713 ha,
 • Działka nr 151 – powierzchnia 0,4237 ha

Wszystkie działki wpisane są do księgi wieczystej KW SW1K/00044587 i są objęte uchwałą Rady Miejskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna z przeznaczeniem podstawowym jako teren aktywizacji gospodarczej.

 

Przeznaczenie podstawowe terenu:
logistyka, produkcja, składy, usługi,
obsługa komunikacji samochodowej.

Obwód działek – 1 383m
Wymiary: 402m / 430m / 146m / 405m

Sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego gruntu do 16.03.2091
z możliwością przedłużenia
Cena: 60.00
PLN/m2

Potencjał inwestycyjny

Nieruchomość znajduje się na trasie międzynarodowej drogi E67

Szczytna – miasto położone w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, gmina Szczytna. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Polanica-Zdrój Duszniki Zdrój, Dolina, Leśna.

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 o długości 815 km prowadzącej przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Droga stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łodzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na DK nr 8 w miejscowości Szczytna GDDKiA ogłosiła przetarg na prace drogowe w ciągu DK nr 8. Rozpoczęcie robót przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Infrastruktura

Infrastruktura

Na opisywanym terenie znajdują się:
 • Stacja redukcyjna gazowa I stopnia, o wydajności 2000 Nm3/h gazu (działka nr 149).
 • Gazociąg wylotowy ze stacji redukcyjnej prowadzi na teren działki 142 do zaworu głównego. Maksymalne ciśnienie gazu w sieci gazowej na terenie działki 142 może wynosić 0,08 Mpa.
 • Budynek rozdzielni prądu Stacji Trafo o powierzchni użytkowej 449,77 m2. W budynku znajduje się rozdzielnia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 20kV/20kV. Moc przyłączeniowa rozdzielni 1400kW (działka nr 146).
 • Budynek transformatora – wieżowy o powierzchni użytkowej 27 m2. W budynku znajduje się Transformator olejowy TAO 800/20 Elemit Żychlin. Moc znamionowa pozorna Sn=800kVA, napięcie znamionowe uzwojenia GN/DN Un=0,4 kV, częstotliwość znamionowa fn=50Hz (działka nr 142)
 • Komin ceramiczny Trzon komina ośmiokątny, czopuch o wymiarach 1,50 m x 1,00 m, wysokość komina – 41 m. Wyposażenie komina – drabina włazowa, płyty wzmacniające, obręcze wzmacniające, odgromnik. Na szczycie komina znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej Sp4. (działka nr 142)
 • Przepompownia ścieków miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (działka nr 145). Główny zawór zasilania w wodę z miejskiej sieci kanalizacyjnej znajduje się w kanale pod chodnikiem na działce nr 133. Od zaworu głównego rurą o średnicy 80 mm woda doprowadzona jest do działki nr 142. Ciśnienie wody z sieci miejskiej wynosi ok. 8 bar.
 • Odwiert wody podziemnej z utworów Górnej Kredy (działka nr 142). Otwór hydrogeologiczny o maksymalnej średnicy 213mm i głębokości 100 m. Odwiert został zabezpieczony i zafiltrowany. Wykonano analizę chemiczną wody. Skład fizykochemiczny wody porównywalny jest do wody „Nałęczowianka”.

Rozwój

Miejsce dynamicznego rozwoju
przemysłu opartego na
najnowocześniejszych
technologiach

Opisywana nieruchomość z racji swojego położenia
wpisuje się w strategię rozwoju regionu
woj. dolnośląskiego – Autostrada Nowej Gospodarki.
Tereny skupione wokół istniejących i planowanych dróg.
Będą to miejsca dynamicznego rozwoju przemysłu
opartego na najnowocześniejszych technologiach.

Duży potencjał inwestycyjny
i szerokie możliwości zagospodarowania
oferowanej nieruchomości.

Pozytywne nastawienie władz lokalnych stwarza realną możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Jest to największa i najdynamiczniej rozwijająca się strefa ekonomiczna w Polsce.

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych przedsiębiorcy prowadzą działalność na preferencyjnych warunkach. Firmom, które uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 45% kosztów inwestycji lub zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorców.

Pliki do pobrania

Kontakt

 

 

^